Vi er Gadeforeningen


Gadeforeningen er grundlagt af unge for unge. Det er lysten
der driver værket og alt arbejdet foregår på frivillig basis.
Medlemmerne bidrager med den tid og de færdigheder de
har til rådighed, og betaler et årskontingent på 100 kr.
Vi vil holde arrangementer der mærkes og engagerer folk på
tværs af alder, køn, udseende, økonomi og etnicitet. Vores
kulisse vil være præget af alles fællesnævner, nemlig gaden
og gademiljøet.

Vores lærred er fra udgangspunktet farvet af den
mangfoldighed der findes på de københavnske gader. De
arrangementer vi afholder skal afspejle, præge og dyrke
netop den mangfoldighed der gør sig gældende i det åbne
gademiljø.

Gadeforeningen er oprettet med henblik på at udvide
mulighederne inden for de etablerede normer for
ungdomskultur og natteliv. Det vil manifestere sig i form
af foredrag, filmforevisninger, debatpaneler, kunstprojekter,
workshops og støttefester mm, hvis indhold vil bemyndige
unge til positiv deltagelse i egen tilværelse.

Disse aktiviteter vil rette fokus på at interesse for
folkeoplysende aktivitet i hverdagen, i sig selv kan være
bidragende til at gøre gademiljøet dynamisk.


Gadeforeningen:


• er for alle de søde.


• har gademiljøet som udgangspunkt.


• støtter en progressiv kulturforståelse.


• har medlemmer der brænder for projektet.


• stræber efter at kunne servere kaffe og kage til alle møder.


• udvider rammerne for kreativ ungdomskultur.


• skaber rum til at udforske anderledes udtryksformer.


• er ikke en platform for noget som helst.
Og vigtigst af alt, Gadeforeningen er for dig!